REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

 

I. Zasady ogólne:

 

1.Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2.Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3.Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4.Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

 

II. Ustalenia szczegółowe:

 

1.PSZOK przyjmuje odpady we wtorki, środy, czwartki w godzinach od 8.00 do 15.00 i  w soboty od 9.00 do 13.00.

2.PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko od mieszkańców gminy Gościeradów

3.Koszt przyjęcia odpadów od mieszkańców spoza gminy Gościeradów określi cennik.

4.Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

5.Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

6.Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

7.Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.

8.Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

  • odpady zawierające azbest,
  • szyby samochodowe,
  • szkło zbrojone i hartowane,
  • materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa,
  • zmieszane odpady komunalne,
  • części samochodowe,
  • zmieszane odpady budowlane.

9.Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów
w przypadku:

  • stwierdzenia przez pracownika PSZOK –u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
  • stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
  • stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

10.Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku.

11.W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania odpadów do PSZOK.

12.Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy Gościeradów, na tablicy informacyjnej urzędu i PSZOK-u oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

13. W soboty odbiór odpadów od 9.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 

 

 

III. Postanowienia końcowe:

1.Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub telefonicznie.

2.Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów

3.Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie dostępny na stronie internetowej gminy Gościeradów


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]