Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie utworzony został na mocy Uchwały Nr IX/31/85 Gminnej Rady Narodowej w Gościeradowie z dnia 30 października 1985 roku.  Aby ten ośrodek kultury dobrze funkcjonował musi posiadać budynek, gdzie można by było prowadzić zajęcia z działalności animacyjnej. Dla Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczono budynek pobudowany w okresie II Wojny Światowej przez Niemców. Po wojnie służył on jako kino i miejsce zabaw tanecznych.  Po dłuższym czasie odnawiania budynku w dniu Święta Ludowego przypadający na 28 maja 1989 roku uroczyście została przecięta wstęga, oddając do użytku obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Jako pierwszy prowadzeniem tej placówki zajął się dyrektor Pan Edward Krawczyk, choreograf z I kategorią instruktorską. Przy GOK-u działał wtedy zespół taneczny oraz Zespół Śpiewaczek Ludowych KGW w Suchodołach prowadzony przez dyrektora i nowo zatrudnionego instruktora ds. muzyki.  16 lipca 1990 roku funkcję nad ośrodkiem przejęła Pani Laura Strzelecka. Zatrudniono nowych pracowników: Mochol Marek – młodszy instruktor ds. muzyki, Ogorzałek Marian – kinooperator, Balwicki Mirosław – instruktor ds. sportu i rekreacji, Krawczyk Edward – choreograf.

W 1990 roku Gminny Ośrodek Kultury wznawia działalność powojennego Kina „Partyzant”. Pierwszy seans odbył się 24 sierpnia 1990 roku.  W drugiej połowie 1990 roku zrealizowano wiele działań o charakterze gospodarczym m.in. zakupiono organy elektryczne, dwie gitary, pianino, kolumny głośnikowe, magnetowid i telewizor. Doprowadzono wodę do budynku, wykonano także kanalizację oraz okratowanie budynku. Zakupiono także ekran wykonany z folii oraz kotary do Sali kinowej.  Dzięki takim działaniom placówkę chętniej odwiedzała młodzież i dorośli.

Na początku 1991 roku utworzono w GOK-u ognisko muzyczne, gdzie można było prowadzić naukę gry na pianinie. W 1992 roku zorganizowano następne stałe  formy pracy; 2 grupy taneczne i kółko plastyczne.  Dzięki inicjatywie Pani dyrektor Laury Strzeleckiej została założona Strażacka Orkiestra Dęta kierowana przez instruktora GOK-u Jerzego Wielebę. Następnie w kwietniu 1992 roku Gminny Ośrodek Kultury wydał pierwszy numer pisma o zasięgu gminnym pt. „Jupiter Lokalny”. W latach 1991 – 1992 ośrodek prowadził kawiarenkę, gdzie spotykała się młodzież po zajęciach lekcyjnych bądź po pracy.

Na początku 1995 roku pracownicy GOK-u zdecydowali podjąć działania nad utworzeniem zespołu ludowego w miejscowości Szczecyn. Pod koniec 1995 r. powstaje Kapela Ludowa, to kolejna forma działalności animacyjnej działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie.

W maju 1997 roku GOK zmienia swoją siedzibę przenosząc się do budynku, byłego Państwowego Ośrodka Maszynowego, w którym zajmuje kilka pomieszczeń wraz z salą widowiskową.

Amatorska twórczość ludowa pod koniec 2000 roku poszerza się o nowy zespół ludowy w Mniszku. W kwietniu 2004 roku reaktywuje się powstały w 1967 r.  Zespół Ludowy w Księżomierzy.

Od 1996 do 2005 roku prowadzony był przez Panią dyrektor Laurę Strzelecką Dziecięcy Zespół Teatralny. Zespół teatralny miał pod sobą uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia teatralne były miło przyjmowane przez publiczność oraz jury. Dzięki temu uczniowie zdobyli wiele nagród oraz wyróżnień. Takie zajęcia edukacji artystycznej prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie rozwijały indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci i młodzieży.

W sierpniu 2007 roku kierownictwo nad placówką objejmuje Roman Biss.  Kontynuuje on w dalszym ciągu działania Gminnego Ośrodka Kultury, jakimi były wychowanie, upowszechnianie kultury oraz edukacja stale poszerzając ofertę placówki.

Pod koniec 2008 r. GOK otrzymuje w trwały zarząd od Gminy Gościeradów budynek remisy OSP w Liśniku Dużym-Kolonii. W następnym roku zostaje złożony do Urzędu Marszałkowskiego projekt pod nazwą „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcję społeczno-kulturalne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym – Kolonii” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt zostaje pomyślnie zakończony i rozliczony w drugiej połowie 2010 r. Dzięki temu GOK w Gościeradowie dalej rozszerza swoją statutową działalność. Obecnie

Przez lata funkcjonowania Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie rozwijał i przekształcał zakres swojej działalności, którego celem było i nadal jest kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowania tradycji.

Od kilku lat główny nacisk położony został na bogatość formy oraz różnorodność stylu organizowania działań animacyjnych. Dzisiejszy Ośrodek jest bardziej otwarty w szerokim tego słowa znaczeniu. Dziś jest tu bardziej kolorowo, sympatycznie, jest bardziej profesjonalnie. Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie w swojej działalności nieustannie poszukuje wszelkich form aktywnego rozwoju, który w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. Oferta programowa adresowana jest nie tylko dla najmłodszych ale również dla osób starszych, wiek tutaj nie gra roli. Zajęcia te cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Prócz zajęć stałych Ośrodek Kultury organizuje różnego rodzaju imprezy. Każdego roku stara się tak układać plan pracy by proponowane imprezy mogły zainteresować wszystkie grupy wiekowe mieszkańców gminy Gościeradów. Dużą wagę przykłada również do cykliczności imprez. Te formy pracy, które zostały sprawdzone w tym środowisku GOK stara się kontynuować. Biorąc to wszystko pod uwagę, co roku powstaje kalendarz konkursów, przeglądów i uroczystości, w którym również uwzględnia się:

  • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży,
  • Podtrzymywanie amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru ludowego,
  • Popularyzacje muzyki,
  • Organizowanie imprez z okazji rocznic państwowych oraz uroczystości środowiskowych i innych imprez kulturalnych dla społeczności,
  • Współprace ze szkołami oraz Domem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy w przygotowaniu uroczystości i konkursów,
  • Udział w przeglądach, konkursach oraz imprezach promocyjnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe oraz inne placówki kulturalne.

Stałą formą pracy placówki jest między innymi prowadzenie dziecięcego zespołu tanecznego skupiającego tancerzy w wieku od 6 do 13 lat. Jest to zespół składający się z czterech grup, dwóch początkującej i dwóch zaawansowanych. Celem pracy dwóch pierwszych grupy jest utanecznienie i umuzykalnienie członków zespołów poprzez zabawy i ćwiczenia rytmiczno - umuzykalniające. Program zajęć pracy z zespołami zawiera również naukę podstawowych kroków i elementów nowych układów tanecznych z zakresu tańca ludowego, narodowego i współczesnego. Formacje te zawsze chętnie występują wzbogacając swym udziałem imprezy gminne i powiatowe. Obecnie cały zespół liczy blisko 80 osób a choreografem i opiekunem jest Pani Barbara Zielińska.

Popularną formą działalności ośrodka są zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży w zakresie muzyki poprzez naukę gry na instrumentach. Zajęcia te prowadzone są z indywidualnym tokiem nauczania i obejmują naukę gry na takich instrumentach jak: pianino, keyboard, gitara, instrumenty dęte w tym: klarnet, saksofon, trąbka, alt. Z tej formy zajęć w 2011 roku skorzystało w sumie 39 osób.

Z dziećmi i młodzieżą wykazującymi zainteresowania i zdolności w kierunku śpiewu prowadzone są zajęcia wokalne. Celem tych zajęć jest nauka wybranych piosenek, ćwiczenia emisji głosu, dykcji, rozbudzania pomysłowości i odwagi pokazywania się na scenie, poszukiwania odpowiedniej interpretacji utworu. Swoimi występami wokaliści urozmaicają imprezy organizowane dla mieszkańców gminy i powiatu. Biorą udział w wielu konkursach piosenkarskich, m.in. w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” czy w Konkursie Piosenki Wygraj Sukces, na których zdobywają indywidualne wyróżnienia.

W GOK-u również mają miejsca próby zespołów wokalno-instrumentalnych takich jak: „NOISE”, „NO-NAME” oraz „IRRISORES przygotowując programu muzyczne na uroczystości środowiskowe pod okiem instruktorów zatrudnionych w tejże instytucji.

W zakresie podtrzymywania amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru ludowego GOK prowadzi i opiekuje się zespołami śpiewaczymi działającymi w Księżomierzy i Suchodołach oraz systematycznie pracuje z Kapelą Ludową z Gościeradowa. Celem tych zespołów jest ochrona pieśni ludowych, zwyczajów i obrzędów regionalnych. Członkowie takich zespołów mieli i nadal mają na sercu promocję gminy i niesienie radości swoimi występami wszystkim, dla których jest bliska polska muzyka ludowa.

 Prowadzenie nieustannie od 1992 roku Orkiestry Dętej to również działalność gościeradowskiej instytucji kultury. Orkiestra z bogatym repertuarem uświetnia uroczystości religijne, świeckie i państwowe nie tylko w Gminie Gościeradów, ale również zapraszana jest do innych gmin powiatu kraśnickiego, a także poza granice województwa lubelskiego.

Dzięki pracownikom kultury wiele osób, szczególnie ze środowisk wiejskich, ma możliwość kontaktu ze sztuką i innymi dziedzinami kultury, korzystania z instytucjonalnych form uczestnictwa w kulturze, podniesienia poziomu wiedzy, orientacji w wartościach kulturowych. Pełnią oni role promotorów twórczości amatorskiej, uaktywniają twórczy potencjał środowisk lokalnych. Animatorzy sprawiają, że instytucje oraz placówki kultury, w których pracują, są miejscem przyjemnym, znanym i określanym przez uczestników mianem „drugiego domu”.

Wieloraka działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie jest możliwa dzięki życzliwości i wsparciu władz samorządowych, które widzą potrzebę organizowania życia kulturalnego, ale też wielu sponsorów oraz instytucji wspierających te działania.


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]